บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการครบวงจรเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การวางแผนบัญชี และภาษีอากร

นโยบายคุณภาพของ OCT Team
“รับผิดชอบ ตรงเวลา พัฒนาองค์กร”

Banner-1

ทีมงานคุณภาพของเรา
มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษีอากร รวมถึงการบริหารจัดการมากกว่า 30 ปี และทีมผู้บริหารของเราประกอบด้วย
O คุณอรพิน อินทะใจ MBA บัญชี การเงิน และการจัดการ
C คุณจันทนา จันทราช MBA บัญชี และภาษีอากร
T คุณทิฐิวัฒน์ เมชฌ MBA MEng PhD การเงิน การจัดการ เทคโนโลยี และวิศวกรรม