บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการครบวงจรเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การวางแผนบัญชี และภาษีอากร

บริการของเรา

1. บริการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี จัดทำบัญชีภาษีอากร
2. บริการจดทะเบียนนิติบุคคล การเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆของนิติบุคคล
3. บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
4. บริการจัดทำภาษีอากรและการนำส่งภาษีอากร

***สำหรับค่าบริการนั้น กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงเนื่องจากขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ***